Závislosť na Facebooku

Nie je dnes novinkou, že závislosť na Facebooku by sa dala porovnávať s tou od tvrdých drog. V našom mozgu sú voľne rozmiestnené dopaminergné neuróny.

Read More